หน้าหลัก     l     เกี่ยวกับเรา     l     ลงทะเบียนจองห้องทดสอบฯ     l     สถานีที่ผ่านการทดสอบ     l     ติดต่อเราการได้รับรองเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ

เกี่ยวกับเรา

ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Radio Broadcast Testing Laboratory : Rabtor) ได้รับการรับรองจาก กสทช. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเปิดให้บริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการฯ นั้นประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ พร้อมที่จะให้คำแนะนำและคำปรึกษากับผู้ที่มาทดสอบ รวมถึงสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.
หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
การยื่นแบบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุที่มีการขอขยายระยะเวลาการยื่นขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 
บทความน่าสนใจ
เครื่องมือและการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับใช้ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง - ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ
 


Copyright @ 2014 All Rights Reserved. Radio Broadcast Testing Laboratory, Mahanakorn University of Technology