หน้าหลัก     l     เกี่ยวกับเรา     l     ลงทะเบียนจองห้องทดสอบฯ     l     สถานีที่ผ่านการทดสอบ     l     ติดต่อเราการได้รับรองเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ

รายชื่อผู้จองห้องทดสอบฯ

ลำดับ ชื่อผู้จอง วันที่จอง สถานะ

ยังไม่มีผู้จองห้องทดสอบ

ลงทะเบียนจองห้องทดสอบฯ

ยื่นขอรับบริการครั้งที่ 1 ยื่นขอรับบริการครั้งที่ 2

วันที่ต้องการทดสอบ

1. รายละเอียดของผู้รับบริการทดสอบ
1.1 ผู้ยื่นขอ :
ชื่อ - สกุล :  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :  
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  

ข้อมูลจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.
หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
การยื่นแบบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุที่มีการขอขยายระยะเวลาการยื่นขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 
บทความน่าสนใจ
เครื่องมือและการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับใช้ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง - ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ
 


Copyright @ 2014 All Rights Reserved. Radio Broadcast Testing Laboratory, Mahanakorn University of Technology